WMV Sáp nhập, WMV Joiner

WMV Sáp nhập là dễ sử dụng công cụ để nhập nhiều loại file video thành một file wmv với các hiệu ứng chuyển tiếp. Nó có thể hợp nhất nhiều định dạng video như MPEG (MPG), VCD, AVI, WMV, ASF có tỷ lệ khung hình khác nhau, kích thước khung và các thông số mã hóa. Chương trình có thể điều chỉnh video bitrate mã hoá và bitrate mã hóa âm thanh, video hoặc thay đổi chất lượng âm thanh và đầu ra wmv, kích thước. Nó cũng hỗ trợ để kéo và thả file. WMV Sáp nhập hỗ trợ đa ngôn ngữ càng tốt vì nó có thể, và bao gồm 32-bit và 64-bit.

 

Hướng dẫn
Join / trộn các file video
 

Download WMV Merger 1,0

Đặt hàng 1 (US EURO)

Đặt hàng 2

Ảnh chụp màn hình:

Phần mềm cơ bản:

  • Microsoft Windows XP/2003/VISTA
  • DirectX 9.0 hoặc mới hơn
  • Nếu các phiên bản 64-bit không thể khởi động trong Windows phiên bản X64 trực tiếp, xin vui lòng cài đặt Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)

Phần mềm thêm:


WMV Joiner là dễ sử dụng công cụ để gia nhập một số ASF WMV WMA thành một lớn hơn. Bởi vì chương trình không recompress asf các file wmv, âm thanh và video của tập tin đầu ra không có bất kỳ tổn thất chất lượng. Và tốc độ chuyển đổi cực kỳ nhanh chóng. Nó cũng hỗ trợ để kéo và thả file. Chỉ có các tập tin ASF WMV WMA, trong đó có tỷ lệ khung hình giống nhau, kích thước khung hình, video và các thông số codec âm thanh, có thể được gia nhập. WMV Joiner hỗ trợ đa ngôn ngữ càng tốt vì nó có thể, và bao gồm 32-bit và 64-bit.             

Download WMV Joiner 1,1

Đặt hàng 1 (US EURO)

Đặt hàng 2

Ảnh chụp màn hình:

Phần mềm cơ bản:

  • Microsoft Windows XP/2003/VISTA
  • Nếu các phiên bản 64-bit không thể khởi động trong Windows phiên bản X64 trực tiếp, xin vui lòng cài đặt Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)

Phần mềm thêm:

 

Bản quyền © 2007-2010 DIGITBYTE STUDIO Mọi quyền.