Capture âm thanh để tập tin wma
Sound Capture Để WMA có thể ghi lại bất kỳ âm thanh từ card âm thanh với định dạng WMA. Nó bắt âm thanh từ Windows ứng dụng như chơi, Windows Live Messenger, Skype, Yahoo messenger, Google Talk, ICQ, AIM, QQ, MSN, IM công cụ, streaming audio trên Internet, micro, line-In, CD, Điện thoại Line, Aux, vv Sau đó, bạn có thể sử dụng tập tin wma rộng rãi trong thiết bị hoặc hệ thống.
 

 

Download Sound Capture Để WMA

Đặt hàng 1 (US EURO)

Đặt hàng 2

 

  

Phần mềm cơ bản:

  • Full duplex sound card
  • Microsoft Windows XP/2003/VISTA

Phần mềm thêm:

Nếu chương trình nhận được thông báo lỗi "Không thể tải wmvcore.dll" khi nó được tung ra, hãy cài đặt Windows Media Format Thời gian chạy 9,5.

 

Bản quyền © 2007-2010 DIGITBYTE STUDIO Mọi quyền.