MIDI Để WMA Converter
MIDI Để WMA Converter có thể chuyển đổi MIDI / MID / RMI tập tin để định dạng WMA. Sau đó, bạn có thể sử dụng tập tin wma trên nền tảng rộng rãi hoặc thiết bị cầm tay hay điện thoại.

 

 

Download Midi To WMA Converter

Đặt hàng 1 (US EURO)

Đặt hàng 2

 

 

Phần mềm cơ bản:

  • Full duplex sound card

  • Microsoft Windows XP/2003/VISTA

  • Microsoft DirectX 9.0 hoặc mới hơn

Phần mềm thêm:

 

Bản quyền © 2007-2010 DIGITBYTE STUDIO Mọi quyền.