Phát hoặc chuyển đổi các KBTB DRC vào Zune / Xbox 360

MPA là một âm thanh không chứa video, trong đó có nguồn gốc từ MPG và thuộc về định dạng nén của MPEG1 Level. Hiện đang MPEG Audio Layer-1, MPEG-1 Audio Layer-2 và Audio Layer-3 (trở thành nhạc MP3) hoàn toàn trong MPEG-1 Audio.

Zune là tên của cả hai dịch vụ mà có được và chia sẻ nội dung truyền thông và một thương hiệu của Portable Media Player do Microsoft phát triển như iPod của Apple Inc

Xbox là một video game console cạnh tranh mạnh mẽ với Nintendo GameCube / Wii hay PlayStation của Sony / (PS2/PS3).Microsoft đã công bố phiên bản Xenon, Xbox 2, Xbox FS, Xbox tiếp theo, hoặc NextBox, Xbox 360.

Để phát mpa trên Zune / Xbox, hãy chuyển nó sang wma đầu tiên trên máy PC. bạn không cài đặt các bộ giải mã mpa thêm dựa trên DirectShow trên hệ thống Windows của bạn.

Download Zune Xbox Converter để chuyển đổi KBTB để Zune / Xbox. Sau đó, sử dụng USB hoặc mạng lưới để chuyển file wma. Hoặc ghi các tập tin vào đĩa CD / DVD, ổ đĩa chơi trên Xbox dễ dàng.

 


DRC (Dirac) là một tập tin video cho truyền internet trình bày của BBC.

Để phát DRC trên Zune / Xbox, xin vui lòng tải Dirac DirectShow codec cho nó để định dạng wmv.

 

Bản quyền © 2007-2010 DIGITBYTE STUDIO Mọi quyền.