Phát hoặc chuyển đổi Flash FLV SWF RV RealMedia trên để Zune / Xbox 360 HD
FLV có nghĩa là Flash Video. Nó là một định dạng video mới phát triển với sự ra mắt của Flash MX. FLV streaming định dạng phương tiện truyền thông làm cho khả năng xem video trực tuyến với các tính năng của tỷ lệ khá tải nhanh và kích thước khá nhỏ, nó tạo. Ngày nay, tất cả các trang web video trực tuyến thông qua định dạng FLV, và như là đang có nhiều hơn và nhiều trang web hơn podcast video và các trang web, như một định dạng FLV mạng vừa được sinh ra và trở nên phổ biến hơn. Hoặc là Youtube, Google video như các trang web chia sẻ video phổ biến nhất hiện nay đã thông qua FLV làm cơ sở kỹ thuật. SWF là phần mở rộng của tập tin flash.

Zune là tên của cả hai dịch vụ mà có được và chia sẻ nội dung truyền thông và một thương hiệu của Portable Media Player do Microsoft phát triển như iPod của Apple Inc

Xbox là một video game console cạnh tranh mạnh mẽ với Nintendo GameCube / Wii hay PlayStation của Sony / (PS2/PS3).Microsoft đã công bố phiên bản Xenon, Xbox 2, Xbox FS, Xbox tiếp theo, hoặc NextBox, Xbox 360 (HD độ phân giải cao định nghĩa).

Để phát flv trên Zune / Xbox, hãy chuyển nó sang wmv đầu tiên trên máy PC. Cài đặt FLV Splitterffdshow. Run "regsvr32 FLVSplitter.ax" để đăng ký Splitter FLV.

Download Zune Xbox Converter để chuyển đổi FLV to Zune / Xbox. Sau đó, sử dụng USB hoặc mạng lưới để chuyển file wmv. Hoặc ghi các tập tin vào đĩa CD / DVD, ổ đĩa chơi trên Xbox dễ dàng.

 


 

RealMedia được tạo ra bởi RV RealNetworks Inc là viết tắt của Real Video.

Để phát rv hay RealMedia trên Zune / Xbox, hãy chuyển chúng vào wmv đầu tiên. Cài đặt RealPlayer mới nhất, nếu Windows của bạn đã không được cài đặt nó. Download RealMedia Splitter, sử dụng dòng lệnh "regsvr32 RealMediaSplitter.ax" để đăng ký nó.

 

Bản quyền © 2007-2010 DIGITBYTE STUDIO Mọi quyền.