CONVERT WAV untuk ASF, Speex untuk ASF
WAV, yakni format waveform audio, adalah awal format audio digital yang dikembangkan oleh Microsoft.segala macam teknologi pengekodan boleh disokong oleh pemacu meningkatkan program. Ombak tidak berpadanan untuk menyebarkan dan mendengar, tapi untuk menyimpan fail audio asli.

ASF adalah Advanced Streaming Format. Ini adalah format fail extensible dikembangkan terutama untuk hendak segerakan menyimpan video digital, audio, subjudul sungai, atau transmisi data di internet. ASF juga merupakan wadah multimedia Windows Media Video atau Windows Media Audio.

WAV menyokong banyak jenis kaedah pengekodan. Untuk menukar kepada wma wav muzik, anda tidak perlu menginstal tambahan decoder wav.

Download ASF Converter yang boleh menukarkan fail wav ke asf. Pilih fail wav, menukar encoding audio bitrate jika perlu,menukar nama fail output ekstensi asf.


Speex adalah perisian bebas codec pidato yang menyatakan untuk bebas daripada sekatan hak paten. Ini bertujuan untuk untuk membuat sebuah codec yang akan dioptimalkan untuk pidato high quality dan bit rate yang rendah dengan mengadopsi berbagai tarif dan bit ultra-Wideband menyokong mod di 32 kHz (hingga 48 kHz). Menjadi kuat untuk pakej hilang tetapi tidak untuk yang rosak, Speex boleh langsung dihantar melalui UDP / RTP atau digunakan dengan format Ogg kontainer. *.sPX adalah ekstensi file dari Speex.

Silakan instal codec Speex untuk menukarkan SPX untuk asf.

 

Copyright © 2007-2010 DIGITBYTE STUDIO All rights reserved.