CONVERT VOB untuk ASF, PSP untuk ASF
VOB adalah singkatan daripada DVD Video Objek dibangunkan untuk menyimpan semua data audio dan video dari MPEG2. Ini merangkumi banyak stream data video, audio dan sub judul. Vob terutama mengandungi 2 jenis data: data sederhana termasuk jumlah gambar, katalog, dan setiap versi dan data yang rumit seperti cawangan, pelabelan dan catatan tentang insiden, dll, struktur dan format yang ditentukan oleh vob Schema.

ASF adalah Advanced Streaming Format. Ini adalah format fail extensible dikembangkan terutama untuk hendak segerakan menyimpan video digital, audio, subjudul sungai, atau transmisi data di internet. ASF juga merupakan wadah multimedia Windows Media Video atau Windows Media Audio.

Untuk menukar vob ke file asf, anda mungkin memasang sebuah DVD player berdasarkan teknologi DirectShow Microsoft Windows anda. VISTA telah dibundel vob decoder.

Download ASF Converter yang boleh menukarkan vob ke file asf. Pilih fail vob, Mengubah format output untuk ASF di kotak dialog Opsyen, menetapkan beberapa parameter seperti encoding video bitrate,audio encoding bitrate, resolusi, frame rate dll jika diperlukan. Jika fail vob terpelihara atau disulitkan, penukaran akan gagal.

 


PSP bererti PlayStation Portable, yang pertama dikembangkan oleh Sony Corporation. Desain kawalan masih didasarkan pada permainan tetapi menambah bermain film baru dan fungsi yang berbeza daripada mantan Play Station. PSP menyokong jpg, gif, bmp, png, tif, MP3, MP4, AAC, ATRAC, WAV, MPEG4.

Untuk menukarkan psp untuk asf bererti untuk menukar video format mpeg4 fail ke fail asf muzik. Sila cuba untuk memasang pakej codec untuk PSP.

 

 

Copyright © 2007-2010 DIGITBYTE STUDIO All rights reserved.