VOB CONVERT TO MKV, PSP KE MKV
VOB adalah singkatan daripada DVD Video Objek dibangunkan untuk menyimpan semua data audio dan video dari MPEG2. Ini merangkumi banyak stream data video, audio dan sub judul. Vob terutama mengandungi 2 jenis data: data sederhana termasuk jumlah gambar, katalog, dan setiap versi dan data yang rumit seperti cawangan, pelabelan dan catatan tentang insiden, dll, struktur dan format yang ditentukan oleh vob Schema.

MKV adalah fail video yang umum ditakrifkan oleh Matroska Media, sebuah format pakej multimedia baru. Ciri MKV ialah bahawa hal itu bisa menampung banyak jenis disandikan video, audio dan sub judul sungai.

Untuk menukar vob ke file mkv, anda mungkin memasang sebuah DVD player berdasarkan teknologi DirectShow Microsoft Windows anda. VISTA telah dibundel vob decoder.

Download MKV Converter yang boleh menukarkan mkv vob ke file. Kemudian sila install codec MKV. Pilih fail vob, menetapkan beberapa parameter seperti DivX atau XviD sebagai kompresor video,Microsoft ADPCM sebagai kompresor audio, menetapkan resolusi, frame rate dll jika diperlukan. Jika fail vob terpelihara atau disulitkan, penukaran akan gagal.


PSP bererti PlayStation Portable, yang pertama dikembangkan oleh Sony Corporation. Desain kawalan masih didasarkan pada permainan tetapi menambah bermain film baru dan fungsi yang berbeza daripada mantan Play Station. PSP menyokong jpg, gif, bmp, png, tif, MP3, MP4, AAC, ATRAC, WAV, MPEG4.

Untuk menukarkan PSP untuk mkv bererti untuk menukar video format mpeg4 fail ke fail mkv muzik. Sila cuba untuk memasang pakej codec untuk PSP.

 

Copyright © 2007-2010 DIGITBYTE STUDIO All rights reserved.