CONVERT TO GIF PNG, WMF WMZ UNTUK PNG
GIF (Graphics Interchange Format) adalah sebuah kepada 8-bit-per-pixel bitmap format gambar yang dibuat oleh Compuserve pada 1987. Sejak itu telah menjadi lebar digunakan untuk sokongan luas dan portabilitas. GIF menyokong talian gambar, gambar dengan blok warna padat, dan gambar dengan batas-batas tajam antara warna. GIF ini tidak berpadanan untuk foto-foto kerana berbeza dengan 256 warna daripada lebih daripada 16 juta representable dalam 24-bit RGB keterbatasan. Namun, ada hack yang boleh mengatasi keterbatasan ini dalam keadaan tertentu. Pada muat penekanan, tidak ada maklumat yang hilang dalam fail GIF.

WMF (Windows metafile) adalah 16 - bit format grafik yang muncul pada MS Windows sistem. Menjadi umum digunakan sejak keluasan penggunaan format grafik, seperti GIF dan JPEG. Tetingkap grafik lapisan GDI dapat mengeksekusi format WMF untuk menyimpan gambar. Ini mengandungi fungsi mengompresi jumlah gambar, mengedit gambar dan sebagainya. Secara umum, turun imej disimpan sebagai urutan bahagian-bahagian berasingan. Gambar sering kasar dan boleh diedit hanya dalam Microsoft Office.

WMZ adalah Compressed Windows metafile.

The PNG (Portable Network Graphics) adalah sebuah metode untuk menyimpan gambar dengan mengompresi gambar tanpa kehilangan maklumat. PNG fail boleh menyimpan dengan warna hingga 48 bit per pixel dan skala abu-abu dengan sampai 16 bit per pixel. Selain itu boleh juga menyimpan pilihan alpha channel untuk transparansi. Ketika PNG digunakan dalam rangkaian yang disambungkan, boleh benar gamma dan warna gambar secara automatik. Sehingga anda boleh secara tepat memberi imej pada peranti paparan yang berbeza.

Untuk menukarkan WMF WMZ gif ke png fail, sila download PNG Masih Pencipta.

 

 


Definisi format gambar lainnya:

CGM, kependekan dari Computer Graphic metafile, adalah sebuah format fail piawai antarabangsa yang digunakan oleh banyak organisasi termasuk BSI dan ANSI. Berisi keterangan tentang kedua vektor dan bitmap dan masih popular di kejuruteraan, penerbangan, dan aplikasi teknikal lainnya. Format CGM bisa mengumpulkan pelbagai maklumat grafik dan geometri primitif sebagai metafile. Tapi itu masih mempunyai sebahagian besar digantikan oleh format seperti SVG dan DXF.

Copyright © 2007-2010 DIGITBYTE STUDIO All rights reserved.