GIF UNTUK CONVERT JPG, JPEG EXIF UNTUK
GIF (Graphics Interchange Format) adalah sebuah kepada 8-bit-per-pixel bitmap format gambar yang dibuat oleh Compuserve pada 1987. Sejak itu telah menjadi lebar digunakan untuk sokongan luas dan portabilitas. GIF menyokong talian gambar, gambar dengan blok warna padat, dan gambar dengan batas-batas tajam antara warna. GIF ini tidak berpadanan untuk foto-foto kerana berbeza dengan 256 warna daripada lebih daripada 16 juta representable dalam 24-bit RGB keterbatasan. Namun, ada hack yang boleh mengatasi keterbatasan ini dalam keadaan tertentu. Pada muat penekanan, tidak ada maklumat yang hilang dalam fail GIF.

Exif (Exchangeable Image File) adalah sebuah spesifikasi untuk format fail imej yang digunakan oleh kamera digital. Ini boleh menyimpan foto digital's hotel maklumat dan data penembakan. Exif diperkenalkan oleh Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA). Versi 2,2 bertarikh April 2002.Exif adalah yang ada dalam format JPEG, TIFF, RIFF file, dengan tambahan tag metadata spesifik. Hal ini tidak disokong dalam format JPEG 2000, PNG, atau GIF.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) adalah cara untuk menyimpan gambar dengan mengompresi gambar digital, terutama untuk alam atau adegan nyata. Namun, tidak suite untuk talian gambar dan kartun. Ketika mengompresi gambar, beberapa maklumat akan hilang. Tetapi mata manusia tidak akan mendapati perbezaan yang ketara.

Untuk menukar exif gif ke jpg fail, sila download JPEG Photo Konverter.

 

 


Definisi format gambar lainnya:

Pcx adalah format fail imej khusus yang digunakan oleh program gambar yang didasarkan pada PC. Itu format dikembangkan ketika mengembangkan ZSOFT Corporation Kuas (perisian pengolah gambar). Pcx Format ini disokong oleh tata letak atau gambar desktop perisian seni serta video capture software. Mendukung palet 256-warna atau semua 24bit RGB, sementara tidak menyokong warna CMYK atau HSI mode.

Copyright © 2007-2010 DIGITBYTE STUDIO All rights reserved.