BMP CONVERT RLE DIB 2BP UNTUK PNG, EXIF KE PNG
BMP (Bitmap) sangat popular saat ini kerana penggunaan umum Windows. Itu kerana BMP adalah format standard yang digunakan oleh Windows untuk menyimpan file gambar tersebut. Mengandung lebih banyak maklumat gambar dari JPEG, dan hampir tidak ada kompresi gambar. Sehingga memerlukan ruangan cakera lebih besar. Saat ini, 24 bit per pixel file BMP adalah yang paling umum di semua 1, 4, 8, 15, 24, 32, 64 bit per pixel fail BMP.

DIB adalah bitmap peranti-independen, yang pertukaran DIB antara peranti dan aplikasi dengan banyak data dalaman.

RLE adalah Main Length Encoding, mampatan data Lossless dalam format bmp untuk memperkecil ukuran file.

2bp atau juga 2bpp semacam Windows bitmap.

Exif (Exchangeable Image File) adalah sebuah spesifikasi untuk format fail imej yang digunakan oleh kamera digital. Ini boleh menyimpan foto digital's hotel maklumat dan data penembakan. Exif diperkenalkan oleh Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA). Versi 2,2 bertarikh April 2002.Exif adalah yang ada dalam format JPEG, TIFF, RIFF file, dengan tambahan tag metadata spesifik. Hal ini tidak disokong dalam format JPEG 2000, PNG, atau GIF.

The PNG (Portable Network Graphics) adalah sebuah metode untuk menyimpan gambar dengan mengompresi gambar tanpa kehilangan maklumat. PNG fail boleh menyimpan dengan warna hingga 48 bit per pixel dan skala abu-abu dengan sampai 16 bit per pixel. Selain itu boleh juga menyimpan pilihan alpha channel untuk transparansi. Ketika PNG digunakan dalam rangkaian yang disambungkan, boleh benar gamma dan warna gambar secara automatik. Sehingga anda boleh secara tepat memberi imej pada peranti paparan yang berbeza.

Untuk menukarkan dib bmp RLE 2bp exif ke png fail, sila download PNG Masih Pencipta.

 

 


Definisi format gambar lainnya:

SVG ialah dua-dimensi baru vektor grafik yang dibuat dalam Jun, 2008 oleh W3C SVG Working Group. Ini bukan format peribadi, tetapi yang terbuka dan dikembangkan bersama piawaian industri dan dengan demikian SVG boleh cepat dikembangkan dan diterapkan. Sebagai format grafik vektor, SVG melebihi GIF dan JPEG (format gambar Bitmap) jelas dengan menyediakan imej resolusi tinggi, teks independen, saiz lebih kecil, dan sebagainya

Copyright © 2007-2010 DIGITBYTE STUDIO All rights reserved.